Naše činnost

CBAP (Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci; CSAP – Center for Security Analyses and Prevention) vzniklo v roce 2012 jako neformální sdružení odborníků z oblasti bezpečnostních složek, managementu, consultingu, právní sféry, poradenských orgánů a akademických kruhů, zabývajících se politickým poradenstvím, mezinárodní ekonomikou a vztahy. Od roku 2013 funguje stabilní tým, jehož cílem je poskytovat profesionální služby v oblasti politického, bezpečnostního a ekonomického poradenství, řízení rizik, monitoringu bezpečnostních hrozeb, odborného výzkumu otázek mezinárodních vztahů a geopolitiky.

Činnost CBAP sleduje dva směry. Prvním je poskytování na míru šitých služeb zákazníkům v oblasti bezpečnosti zahraničních akvizic a podnikatelských, humanitárních, či jiných misí, zahrnující zpracování detailních analytických produktů, monitoring potenciálních rizik a poradenství v oblasti informační bezpečnosti a zpravodajské ochrany mise. Dále nabízíme specifické vzdělávací kurzy v oblasti znalosti cílových regionů a sektorů, krizové komunikace, mezinárodních vztahů  a bezpečnostní problematiky. Našimi ceněnými zásadami je absolutní absence politické, národnostní, náboženské, či kulturní agendy při naší práci.

Naše porfolio zahrnuje:

Poradenské služby:

 • Analýzy a prognózy právního prostředí, ekonomické situace, rozvoje trhů, obchodních příležitostí a investičního klimatu (poskytujeme detailní průzkumy cílových trhů s ohledem na přehledy makroekonomických proměnných jako je hospodářský růst, nezaměstnanost, inflace, veřejné finance, či úroveň korupce)
 • Analýzy politických, bezpečnostních a geopolitických trendů (nabízíme detailní monitoring aktuálního politického dění v zájmových oblastech, pravidelný přehled aktuálních rizik a monitoring klíčových bezpečnostních trendů jako je terorismus, sociální bouře, válečné konflikty, eneregetická bezpečnost, proliferace konvenčních zbraní i zbraní hromadného ničení)
 • Podporu rozhodovacích procesů v rámci obchodních společností, neziskových organizací a státní správy (zajišťujeme na míru požadakům odpovídající poskytování detailních analýz  specifických témat, regionů či zájmových zemí)
 • Asistenční a konzultační služby v oblasti bezpečnosti organizace 

Vzdělávací projekty:

1. Poskytujeme specializované kurzy, zaměřené na zajištění bezpečnosti podnikatelské mise v zahraničí, humanitárních projektů a pohybu v rizikovém prostředí. Vzdělávací kurzy jsou šité na míru a mohou zahrnovat v různé míře následující moduly:

 • Management rizik, analýza hrozeb a zpravodajská ochrana mise
 • Mezikulturní komunikace a vyjednávání v mezinárodním prostředí
 • Předinvestiční Due Dilligence a prověřování subjektů potenciální spolupráce
 • Krizová komunikace

2. CBAP úzce spolupracuje s akademickou a mediální sférou. Z toho důvodu se aktivně zapojuje do edukačních, publikačních a konferenčních aktivit, jejichž osa je následující:

 • Mezinárodní bezpečnost, současné bezpečnostní hrozby, ohniska napětí, aktéři mezinárodní bezpečnosti
 • Teritoriální studia se zaměřením na detailní znalost politických, ekonomických, sociálních a bezpečnostních reálií cílových regionů

Kdo nás čte?

 • Humanitární organizace
 • Státní instituce, kraje, obce
 • Cestovní agentury
 • České soukromé společnosti
 • Zahraniční soukromé společnosti
 • Zahraniční úřady v České republice
 • Nadnárodní poradenské společnosti
 • Akademické prostředí