Bezpečnost ČR

CBAP v rámci pracovní skupiny „Bezpečnost ČR“ monitoruje aktivity v oblasti, jak vnitřní, tak i vnější bezpečnosti České republiky. Skupina se zaměřuje zejména na činnost státních a veřejných institucí v souvislosti se zajištěním bezpečnosti České republiky. Spolu s tím vydává analýzy a komentáře k legislativě a dalším opatřením v této oblasti.

Téma bezpečnosti ve volebních programech politických stran – Volby 2017 

Bezpečnost je jedním z klíčových témat v programech politických stran pro nadcházející parlamentní volby. CBAP připravilo přehled klíčových témat vybraných politických stran.

Co přináší Audit národní bezpečnosti – informace o obsahu dokumentu a přehled největších bezpečnostních hrozeb pro ČR.

Posílením Výboru pro obranu k lepší obranyschopnosti ČR – dne 15. prosince 2016 se v Poslanecké sněmovně ve Výboru pro obranu uskutečnil kulatý stůl, který pořádala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Kulatého stolu se účastnili pracovníci AMO, někteří poslanci VO a další představitelé bezpečnostní komunity včetně Centra pro bezpečnostní analýzy a prevenci. V rámci kulatého stolu byl představen briefing paper Jakuba Kufčáka, který hodnotí plnění role VO v rámci obranyschopnosti země a zamýšlí se nad možnostmi jejího posilování. Briefing paper je k dispozici na stránkách AMO.

Kybernetická bezpečnost – co přináší novelizované zákony? – informace o novele zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství a o novele zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Vývoj rozpočtu MO ČR v letech 2005 – 2015 – CBAP analyzovalo vývoj rozpočtu Ministerstva obrany v letech 2005 – 2015.

Bilancování činnosti Zahraničního výboru PS PČR → Po analýze činnosti Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost se CBAP zaměřilo na Zahraniční výbor PS PČR. (17-3-2016)

Bilancování činnosti Výboru pro bezpečnost PS PČR → Po analýze činnosti Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR se CBAP zaměřilo na Výbor pro bezpečnost. Oba tyto výbory vznikly v minulém volebním období, kdy byl Výbor pro obranu a bezpečnost rozdělen na Výbor pro obranu a Výbor pro bezpečnost (v létě 2011). Hlavním argumentem tohoto kroku byla rozsáhlá agenda, kterou musel zmiňovaný výbor řešit, rozdělením mělo dojít k větší flexibilitě a efektivitě práce poslanců. (29-11-2015)

Bilancování činnosti Výboru pro obranu PS PČR → Poslanecká sněmovna PČR se nachází v polovině svého funkčního období a je tedy čas na bilancování, co se podařilo a co ne. CBAP se zaměřilo na činnost Výboru pro obranu (v období od listopadu 2013 – polovina října 2015). Zajímalo nás, kdo ho reprezentuje a jak jsou jeho členové aktivní. (8-11-2015)