Náš tým (our team)

Vedení CBAP

Martin Laryš – ředitel (director)

larys_2Martin Laryš absolvoval v lednu 2009 magisterské studium Politologie na Masarykově univerzitě v Brně a několik zahraničních studijních stáží na Ukrajině (Lvov, Kyjev) a v Ruské federaci (Moskva), kde v letech 2010-2014 působil v soukromé sféře (obchodní konzultant a zprostředkovatel pro české společnosti, business development) a jako dopisovatel Lidových novin. V letech 2009-2012 působil jako analytik AMO. Je autorem řady odborných publikací, vystoupení na konferencích a mediálních výstupů. Je řešitelem několika projektů a grantů, spojených s politickou, ekonomickou a bezpečnostní dimenzí post-sovětského prostoru. V současné době rozvíjí obchodní vztahy českých a slovenských společností na jižním Kavkaze, především v Gruzii. Ovládá anglický, ruský, ukrajinský a srbský jazyk.

kontakt: larys@cbap.cz

Tomáš Kolomazník – zástupce ředitele/výkonný ředitel (deputy and executive director)

Tomas.Kolomaznik(1)Vystudoval sociologii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také získal titul PhDr. v oboru sociologie. V letech 1994 – 2005 působil na Ministerstvu obrany ČR, na odboru zahraničních styků, jako vedoucí oddělení, kde zodpovídal za bilaterální spolupráci. V letech 2000 – 2001 absolvoval International Training Course, Geneva Centre for Security Policy. Od roku 2001 – 2005 zastával funkci zástupce vedoucího bilaterálního oddělení na Odboru bezpečnostní politiky MO ČR, kde byl zodpovědný za euroatlantický region. Po odchodu z Ministerstva obrany působí v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění. Zároveň se věnuje otázkám globalizace, bezpečnostní politiky a obranného průmyslu. Je členem bezpečnostní komunity při Geneva Centre for Security Policy Alumni Association. Účastní se různých projektů v oblasti bezpečnostní a mezinárodní politiky.

kontakt: kolomaznik@cbap.cz

Project Managers:

Zdeněk Rod

Zdeněk vystudoval bakalářský a později magisterský obor mezinárodní vztahy na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Absolvoval semestrální pobyt na Fakultě sociálních studií univerzity v Lublani. Dále se zúčastnil studijního pobytu na univerzitě v Budapešti se zaměřením na EU a NATO. Zároveň je absolventem Robinson-Martin Security Scholars Program na Prague Security Studies Institute a rovněž působil jako stážista v Ústavu mezinárodních vztahů. V rámci svého studia se převážně zaměřuje na oblast západního Balkánu, a to konkrétně na území Bosny a Hercegoviny a Kosova. V této oblasti se zabývá bezpečnostními otázkami, post-konfliktní rekonstrukcí a vlivem cizích mocností. V CBAP je rovněž zodpovědný za koordinaci vydávání Conflict Report.

kontakt: Zdenek.rod@cbap.cz

Tereza Novotná 

Tereza Novotná vystudovala magisterský obor International Relations and European Studies na Metropolitní Univerzitě Praha. Během studia absolvovala například stáž v Ústavu mezinárodních vztahů, kde dále pokračovala ve sbírání zkušeností v oddělení konferenčního servisu či v Centru bezpečnostních studií při Metropolitní univerzitě Praha. Zaměřuje se především na situaci na Blízkém Východě, zejména v Sýrii, Iráku a Íránu, a na mezinárodní bezpečnost se zaměřením na Evropskou Unii. Ve své diplomové práci se věnovala sexuálnímu násilí na území ovládaném ISIS, jeho dopady na jednotlivce i skupinu, a důvod využití sexuálního násilí jako zbraně proti společnosti. Ovládá angličtinu a základy španělštiny.

kontakt: Tereza.novotna@cbap.cz

PR Manager – Igor Suvorov:

Igor Suvorov je Rus a absolvent bakalářského oboru mezinárodní vztahy na FF ZČU v Plzni. Má za sebou řadu publikací a výzkumů (týkající se migrace a mezinárodních vztahů), podílel se na zpracování reportingu o ilegálním vývozu zbraní ČR do problémových regionů pro Amnesty International. Zároveň zpracovával problematiku politických represí v SSSR a právech člověka. V neposlední řadě se zabývá integraci cizinců, sociální inkluzí a youth-workingem. Ovládá ruštinu, češtinu, polštinu, němčinu a angličtinu. V rámci CBAP se věnuje otázkám Ruska a jeho angažmá na západním Balkáně a vnější komunikaci a PR marketingu CBAP.

kontakt: Igor.suvorov@cbap.cz

Research fellows:

Kristína Markechová

Kristína Markechová v súčasnosti študuje posledný ročník magisterského štúdia v odbore medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Zameriava sa najmä na zahraničnú politiku USA, Veľkej Británie a  domácu i zahraničnú politiku Slovenska. Počas štúdia pôsobila v Studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu ako vedúca PR. Okrem toho sa tiež podieľala na organizácii politologického kvízu v Brne. V rámci CBAP sa venuje vydávaniu Conflict Reportu. Ovláda angličtinu a francúzštinu.

Kristína Lehutová

Kristína Lehutová je absolventkou Karlovy Univerzity v magisterském oboru Bezpečnostní studia. Ve své diplomové práci s názvem “ Securitizace vzdělávání v současné Evropě“ se zabývala především tématům radikalizace a extremismu. V současnosti se v CBAP zaměřuje na oblast Západního Balkánu, a to konkrétně na státy Kosovo a Bosna a Hercegovina. Mezi její další zájmy patří také energetická a kybernetická bezpečnost. Ovládá angličtinu a základy francouzštiny a ruštiny.

Denisa Lavková

Je absolventkou magisterského stupňa na Katedre bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zároveň členkou občianskeho združenia CESA – Central European Security Association. Zaujíma sa o viaceré otázky v oblasti jednotlivých sektorov bezpečnosti a medzinárodných vzťahov, kde svoju pozornosť v súčasnosti zameriava na kybernetickú bezpečnosť štátov. Ovláda angličtinu a francúzštinu.

Michael Myklín

Michael Myklín je studentem magisterského programu bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Absolvoval semestrální studijní pobyt ve Varšavě na Akademii národní obrany (nyní Akademie válečného umění), kde studoval na Fakultě národní bezpečnosti. Absolvoval Robinson-Martin Security Scholars Program na Prague Security Studies Institute. Rovněž je šéfredaktorem studentského portálu o bezpečnosti, Security Outlines (dříve Sekuriťáci). Zaměřuje se na východní Asii (zejména KLDR), zbraně hromadného ničení, systémy protiraketové obrany a kosmický prostor.

Tomáš Iliev

Tomáš Iliev je v současné době studentem druhého ročníku bakalářského stupně v oboru Mezinárodní vztahy na Bratislava International School of Liberal Arts. Zajíma se o bezpečnostní politiku a situaci v Izraelu. Ovláda angličtinu a základy bulharštiny.

Ivan Iliev

Ivan Iliev je studentem druhého ročníku bakalářského stupně v oboru Mezinárodní vztahy na Bratislava International School of Liberal Arts. Jeho oblastí zájmu je především bezpečnostní politika a situace v krajinách Balkánu. Ovládá angličtinu a základy bulharštiny.

 

External Collaborator: Halina Chraščová – Aktivity na Balkáně

Vystudovala Univerzitu Komenského, obor anglický a německý jazyk a literatura. V současné době se zabývá děním na Balkáně, zejména na území Kosova.V CBAP je koordinátorkou aktivit na Balkáně a zároveň se věnuje vydávání Conflict Reportu a aktuálním bezpečnostním otázkám.