Náš tým

Vedení CBAP

Martin Laryš – ředitel 

larys_2Martin Laryš absolvoval v lednu 2009 magisterské studium Politologie na Masarykově univerzitě v Brně a několik zahraničních studijních stáží na Ukrajině (Lvov, Kyjev) a v Ruské federaci (Moskva), kde v letech 2010-2014 působil v soukromé sféře (obchodní konzultant a zprostředkovatel pro české společnosti, business development) a jako dopisovatel Lidových novin. V letech 2009-2012 působil jako analytik AMO. Je autorem řady odborných publikací, vystoupení na konferencích a mediálních výstupů. Je řešitelem několika projektů a grantů, spojených s politickou, ekonomickou a bezpečnostní dimenzí post-sovětského prostoru. V současné době rozvíjí obchodní vztahy českých a slovenských společností na jižním Kavkaze, především v Gruzii. Ovládá anglický, ruský, ukrajinský a srbský jazyk.

kontakt: larys@cbap.cz

Tomáš Kolomazník – zástupce ředitele/výkonný ředitel

Tomas.Kolomaznik(1)Vystudoval sociologii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také získal titul PhDr. v oboru sociologie. V letech 1994 – 2005 působil na Ministerstvu obrany ČR, na odboru zahraničních styků, jako vedoucí oddělení, kde zodpovídal za bilaterální spolupráci. V letech 2000 – 2001 absolvoval International Training Course, Geneva Centre for Security Policy. Od roku 2001 – 2005 zastával funkci zástupce vedoucího bilaterálního oddělení na Odboru bezpečnostní politiky MO ČR, kde byl zodpovědný za euroatlantický region. Po odchodu z Ministerstva obrany působí v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění. Zároveň se věnuje otázkám globalizace, bezpečnostní politiky a obranného průmyslu. Je členem bezpečnostní komunity při Geneva Centre for Security Policy Alumni Association. Účastní se různých projektů v oblasti bezpečnostní a mezinárodní politiky.

kontakt: kolomaznik@cbap.cz

PR/Marketing Manager

Adriana Oboňová

Adriana Oboňová je studentkou druhého ročníku magisterského programu Bezpečnostních studií na FSV UK v Praze. Bakalářský stupeň studia v programu Mezinárodní vztahy, dosáhla po ukončení tříletého studia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Zaměřuje se především na bezpečnostní otázky, zejména problematiku mezinárodního terorismu a oblast Blízkého východu. Ovládá anglický a francouzský jazyk.

kontakt: a.obonova@cbap.cz

Project Managers

Branislav Mičko – Conflict Report

Branislav Mičko v současnosti studuje druhý ročník bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK v Praze. Jeho hlavním zájmem je arabský svět, zejména oblast Magrebu. Dále se také zajímá o bezpečnostní politiku Evropské unie. Ovládá angličtinu, francouzštinu a základy arabštiny.

Tereza Novotná 

Tereza Novotná vystudovala magisterský obor International Relations and European Studies na Metropolitní Univerzitě Praha. Během studia absolvovala například stáž v Ústavu mezinárodních vztahů, kde dále pokračovala ve sbírání zkušeností v oddělení konferenčního servisu či v Centru bezpečnostních studií při Metropolitní univerzitě Praha. Zaměřuje se především na situaci na Blízkém Východě, zejména v Sýrii, Iráku a Íránu, a na mezinárodní bezpečnost se zaměřením na Evropskou Unii. Ve své diplomové práci se věnovala sexuálnímu násilí na území ovládaném ISIS, jeho dopady na jednotlivce i skupinu, a důvod využití sexuálního násilí jako zbraně proti společnosti. Ovládá angličtinu a základy španělštiny.

Kristína Markechová

Kristína Markechová v súčasnosti študuje posledný ročník magisterského štúdia v odbore medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Zameriava sa najmä na zahraničnú politiku USA, Veľkej Británie a  domácu i zahraničnú politiku Slovenska. Počas štúdia pôsobila v Studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu ako vedúca PR. Okrem toho sa tiež podieľala na organizácii politologického kvízu v Brne. V rámci CBAP sa venuje vydávaniu Conflict Reportu. Ovláda angličtinu a francúzštinu.

Radka Roháriková

Vystudovala obor International Relations and European Studies na Metropolitní Univerzitě Praha. Během studia absolvovala semestrální pobyty na Institute of Technology Tallaght v Irsku a Universita di Bologna v Itálii. Při studiu sbírala své zkušenosti v Institute pro evropskou politiku EUROPEUM a dále pomáhala s organizací mezinárodních konferencí Globsec a Evropské konsorcium pro politický výzkum. Zaměřuje se na bezpečnostní situaci v oblasti Blízkého východu, zejména na problematiku terorismu. Ve své diplomové práci se věnovala výzkumu teroristických organizací, konkrétně rozkolu Al-Káidy a tzv. Islámského Státu. Ovládá angličtinu a základy italštiny a španělštiny.

Halina Chraščová – Aktivity na Balkáně

Vystudovala Univerzitu Komenského, obor anglický a německý jazyk a literatura.
V současné době se zabývá děním na Balkáně, zejména na území Kosova.
V CBAP se dále věnuje vydávání Conflict Reportu a aktuálním bezpečnostním otázkám.

Research fellows

Michael Myklín

Michael Myklín je studentem magisterského programu bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Absolvoval semestrální studijní pobyt ve Varšavě na Akademii národní obrany (nyní Akademie válečného umění), kde studoval na Fakultě národní bezpečnosti. Absolvoval Robinson-Martin Security Scholars Program na Prague Security Studies Institute. Rovněž je šéfredaktorem studentského portálu o bezpečnosti, Security Outlines (dříve Sekuriťáci). Zaměřuje se na východní Asii (zejména KLDR), zbraně hromadného ničení, systémy protiraketové obrany a kosmický prostor.

Tomáš Iliev

Tomáš Iliev je v současné době studentem druhého ročníku bakalářského stupně v oboru Mezinárodní vztahy na Bratislava International School of Liberal Arts. Zajíma se o bezpečnostní politiku a situaci v Izraelu. Ovláda angličtinu a základy bulharštiny.

Ivan Iliev

Ivan Iliev je studentem druhého ročníku bakalářského stupně v oboru Mezinárodní vztahy na Bratislava International School of Liberal Arts. Jeho oblastí zájmu je především bezpečnostní politika a situace v krajinách Balkánu. Ovládá angličtinu a základy bulharštiny.