Náš tým

Vedení CBAP

Martin Laryš – ředitel 

larys_2Martin Laryš absolvoval v lednu 2009 magisterské studium Politologie na Masarykově univerzitě v Brně a několik zahraničních studijních stáží na Ukrajině (Lvov, Kyjev) a v Ruské federaci (Moskva), kde v letech 2010-2014 působil v soukromé sféře (obchodní konzultant a zprostředkovatel pro české společnosti, business development) a jako dopisovatel Lidových novin. V letech 2009-2012 působil jako analytik AMO. Je autorem řady odborných publikací, vystoupení na konferencích a mediálních výstupů. Je řešitelem několika projektů a grantů, spojených s politickou, ekonomickou a bezpečnostní dimenzí post-sovětského prostoru. V současné době rozvíjí obchodní vztahy českých a slovenských společností na jižním Kavkaze, především v Gruzii. Ovládá anglický, ruský, ukrajinský a srbský jazyk.

kontakt: larys@cbap.cz

Tomáš Kolomazník – zástupce ředitele/výkonný ředitel

Tomas.Kolomaznik(1)Vystudoval sociologii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také získal titul PhDr. v oboru sociologie. V letech 1994 – 2005 působil na Ministerstvu obrany ČR, na odboru zahraničních styků, jako vedoucí oddělení, kde zodpovídal za bilaterální spolupráci. V letech 2000 – 2001 absolvoval International Training Course, Geneva Centre for Security Policy. Od roku 2001 – 2005 zastával funkci zástupce vedoucího bilaterálního oddělení na Odboru bezpečnostní politiky MO ČR, kde byl zodpovědný za euroatlantický region. Po odchodu z Ministerstva obrany působí v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění. Zároveň se věnuje otázkám globalizace, bezpečnostní politiky a obranného průmyslu. Je členem bezpečnostní komunity při Geneva Centre for Security Policy Alumni Association. Účastní se různých projektů v oblasti bezpečnostní a mezinárodní politiky.

kontakt: kolomaznik@cbap.cz

Michal Mochťak – člen vedení

Michal Mochťak, Ph.D. je research associate na Institutu politckých věd, Université de Luxembourg. Odborně se zaměřuje především na problematiku hybridních režimů a jejich transformaci, volební násilí a výzkum konfliktů. V roce 2017 publikoval svou první monografii Electoral Violence in the Western Balkans. From Voting to Fighting and Back v britském nakladatelství Routledge (London, New York: Routledge 2017). Je autorem několika odborných studií, které vyšly v odborných časopisech doma i v zahraničí (např. Terrorism and Political Violence, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Democracy and Security nebo World Political Science). Jako člen autorského týmu se podílel na publikacích Challenges to Democracies in East Central Europe (London: Routledge 2016) a Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy (Brno – Praha: MUNI Press – SLON 2013 a Krakow – Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka 2016). V roce 2017 působil jako Visiting Fulbright Scholar na Yale University (Department of Political Sciecne), kde se věnoval výzkumu kořenů volebního násilí v postkomunistických zemích a přednášel jako Cvachovec Fellow na Munk School of Global Affairs, University of Toronto. V minulosti absolvoval dlouhodobý studijní pobyt na Centre for Conflict Studies, Utrecht University, výzkumný pobyt na University of Belgrade a krátké studijní pobyty na Flensburg University/European Centre for Minority Issues a Central European Univeristy v Budapešti.

kontakt: mochtak@cbap.cz

PR/Marketing Manager

Adriana Oboňová

Adriana Oboňová je studentkou druhého ročníku magisterského programu Bezpečnostních studií na FSV UK v Praze. Bakalářský stupeň studia v programu Mezinárodní vztahy, dosáhla po ukončení tříletého studia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Zaměřuje se především na bezpečnostní otázky, zejména problematiku mezinárodního terorismu a oblast Blízkého východu. Ovládá anglický a francouzský jazyk.

kontakt: a.obonova@cbap.cz

Project Managers

Branislav Mičko – Conflict Report

Branislav Mičko v současnosti studuje druhý ročník bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK v Praze. Jeho hlavním zájmem je arabský svět, zejména oblast Magrebu. Dále se také zajímá o bezpečnostní politiku Evropské unie. Ovládá angličtinu, francouzštinu a základy arabštiny.

Tereza Novotná 

Tereza Novotná vystudovala magisterský obor International Relations and European Studies na Metropolitní Univerzitě Praha. Během studia absolvovala například stáž v Ústavu mezinárodních vztahů, kde dále pokračovala ve sbírání zkušeností v oddělení konferenčního servisu či v Centru bezpečnostních studií při Metropolitní univerzitě Praha. Zaměřuje se především na situaci na Blízkém Východě, zejména v Sýrii, Iráku a Íránu, a na mezinárodní bezpečnost se zaměřením na Evropskou Unii. Ve své diplomové práci se věnovala sexuálnímu násilí na území ovládaném ISIS, jeho dopady na jednotlivce i skupinu, a důvod využití sexuálního násilí jako zbraně proti společnosti. Ovládá angličtinu a základy španělštiny.

Alžbeta Neuschlová

Alžbeta Neuschlová v současné době studuje druhý ročník bakalářského stupně v oboru Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se především na zahraniční a bezpečností politiku Slovenské republiky. Ovládá angličtinu a španělštinu.

Radka Roháriková

Vystudovala obor International Relations and European Studies na Metropolitní Univerzitě Praha. Během studia absolvovala semestrální pobyty na Institute of Technology Tallaght v Irsku a Universita di Bologna v Itálii. Při studiu sbírala své zkušenosti v Institute pro evropskou politiku EUROPEUM a dále pomáhala s organizací mezinárodních konferencí Globsec a Evropské konsorcium pro politický výzkum. Zaměřuje se na bezpečnostní situaci v oblasti Blízkého východu, zejména na problematiku terorismu. Ve své diplomové práci se věnovala výzkumu teroristických organizací, konkrétně rozkolu Al-Káidy a tzv. Islámského Státu. Ovládá angličtinu a základy italštiny a španělštiny.

Halina Chraščová – Aktivity na Balkáně

Vystudovala Univerzitu Komenského, obor anglický a německý jazyk a literatura.
V současné době se zabývá děním na Balkáně, zejména na území Kosova.
V CBAP se dále věnuje vydávání Conflict Reportu a aktuálním bezpečnostním otázkám.

Research fellows

Michael Myklín

Michael Myklín je studentem magisterského programu bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Absolvoval semestrální studijní pobyt ve Varšavě na Akademii národní obrany (nyní Akademie válečného umění), kde studoval na Fakultě národní bezpečnosti. Absolvoval Robinson-Martin Security Scholars Program na Prague Security Studies Institute. Rovněž je šéfredaktorem studentského portálu o bezpečnosti, Security Outlines (dříve Sekuriťáci). Zaměřuje se na východní Asii (zejména KLDR), zbraně hromadného ničení, systémy protiraketové obrany a kosmický prostor.

Tomáš Iliev

Tomáš Iliev je v současné době studentem druhého ročníku bakalářského stupně v oboru Mezinárodní vztahy na Bratislava International School of Liberal Arts. Zajíma se o bezpečnostní politiku a situaci v Izraelu. Ovláda angličtinu a základy bulharštiny.

Ivan Iliev

Ivan Iliev je studentem druhého ročníku bakalářského stupně v oboru Mezinárodní vztahy na Bratislava International School of Liberal Arts. Jeho oblastí zájmu je především bezpečnostní politika a situace v krajinách Balkánu. Ovládá angličtinu a základy bulharštiny.