Náš tým (our team)

Vedení CBAP

Martin Laryš – ředitel (director)

larys_2Martin Laryš completed a master’s degree in Political Science at Masaryk University in Brno in January 2009. Furthermore, he conducted several internships abroad in Ukraine (Lviv, Kyiv) and the Russian Federation (Moscow), where he worked in the private sector in 2010-2014 (business consultant and intermediary for Czech companies, business development) and as a correspondent for Czech newspapers ‚Lidové noviny‘. In 2009-2012 he worked as an AMO analyst. He is the author of several professional publications, appearances at conferences and media appearances. He is the solver of several projects and grants related to the political, economic and security dimensions of the post-Soviet space. He is currently developing business relations between Czech and Slovak companies in the South Caucasus, especially in Georgia. He speaks English, Russian, Ukrainian and Serbian

Martin Laryš absolvoval v lednu 2009 magisterské studium Politologie na Masarykově univerzitě v Brně a několik zahraničních studijních stáží na Ukrajině (Lvov, Kyjev) a v Ruské federaci (Moskva), kde v letech 2010-2014 působil v soukromé sféře (obchodní konzultant a zprostředkovatel pro české společnosti, business development) a jako dopisovatel Lidových novin. V letech 2009-2012 působil jako analytik AMO. Je autorem řady odborných publikací, vystoupení na konferencích a mediálních výstupů. Je řešitelem několika projektů a grantů, spojených s politickou, ekonomickou a bezpečnostní dimenzí post-sovětského prostoru. V současné době rozvíjí obchodní vztahy českých a slovenských společností na jižním Kavkaze, především v Gruzii. Ovládá anglický, ruský, ukrajinský a srbský jazyk.

contact: larys@cbap.cz

Tomáš Kolomazník – zástupce ředitele/výkonný ředitel (deputy and executive director)

Tomas.Kolomaznik(1)He completed his studies of sociology and ethnology at Charles University and received his doctorate in sociology. In the period 1994 – 2000 he worked in Ministry of Defence, Foreign Liaison Office as the dean of the department, he was responsible for bilateral co-operation. He participated in the International Training Course at the Geneva Center for Security Policy, 2000 – 2001. From 2001 – 2005 worked as deputy head of bilateral department at Security Policy Division. He was responsible for the Euroatlantic region.  After leaving the Ministry of Defence works in the field of market research and security. It deals with issues of globalization, security policy, cyber defence and defence industry. He is a member of the security community by the Geneva Centre for Security Policy Alumni Association. He participates in various projects in the field of security and international policy.

Vystudoval sociologii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také získal titul PhDr. v oboru sociologie. V letech 1994 – 2005 působil na Ministerstvu obrany ČR, na odboru zahraničních styků, jako vedoucí oddělení, kde zodpovídal za bilaterální spolupráci. V letech 2000 – 2001 absolvoval International Training Course, Geneva Centre for Security Policy. Od roku 2001 – 2005 zastával funkci zástupce vedoucího bilaterálního oddělení na Odboru bezpečnostní politiky MO ČR, kde byl zodpovědný za euroatlantický region. Po odchodu z Ministerstva obrany působí v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění. Zároveň se věnuje otázkám globalizace, bezpečnostní politiky a obranného průmyslu. Je členem bezpečnostní komunity při Geneva Centre for Security Policy Alumni Association. Účastní se různých projektů v oblasti bezpečnostní a mezinárodní politiky.

contact: kolomaznik@cbap.cz

———————————————————————————————————————————————————

Project Managers and senior research fellows:

Zdeněk Rod

Zdeněk is currently pursuing the PhD degree in international relations at the Department of Politics and International Relations at the West Bohemian University in Pilsen. Furthermore, he graduated with a bachelor’s degree and a master’s degree in international relations from the same university. He completed a semester stay at the Faculty of Social Studies of the University of Ljubljana. Moreover, he participated in a study visit to the University of Budapest with a focus on the EU and NATO. He is also a graduate of the Robinson-Martin Security Scholars Program at the Prague Security Studies Institute and worked as an intern at the Institute of International Relations and Office of the Czech Government. In his studies, he focuses mostly on the Western Balkans and the territory of Bosnia and Herzegovina and Kosovo where he deals with security concerns, post-conflict reconstruction and the influence of foreign powers in this area.

contact: Zdenek.rod.cbap@gmail.com ; Zdenek.rod@cbap.cz

Tereza Novotná 

Tereza has studied a Master’s Degree in International relations and European studies at Metropolitan university Prague. She completed 3 years internship at the Center for Security Studies at Metropolitan University, where she obtained Certificate of Security Studies. She also completed a research internship at the Institute of International Relations in Prague, where lately continued in conference service. She was also working as an External assistant for the Chairman of the Defense Committee, House of Commons of the Czech Republic. In her research, she has been focusing on the Middle East, especially on Syria, Iraq, and Iran, but also on European Security. In her diploma, she focused on ISIS and the weaponization of sex, where she analyzed ISIS’use of sex as a weapon in conflict and its system of sexual slavery with the focus on the Yazidi minority. Furthermore, she has done several guest lectures at the University of Economics, Prague (Vysoká škola ekonomická v Praze), and Metropolitan University Prague on ISIS and women, and about Yazidi minority. She has been publishing for CBAP as well as International Policy under Institute of International Relations.

contact: Tereza.novotna@cbap.cz

Francesco Trupia

Francesco Trupia holds a PhD in Political Philosophy from Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Since 2014, he has worked as a researcher in Armenia, Bulgaria and Kosovo, contributing to the Caucasus Resource Research Centre – Armenia, the London-based Institute for Islamic Strategic Affairs, The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence, the Kosovo Foundation for Open Society and Centre for Security Analysis and Prevention. His work explores bottom-up phenomena of political participation, memory politics and minority identities in Southeast and Eastern Europe. He has particularly written on the intertwined issues of radicalisation, securitisation and democratisation in the region.

contact: Francesco.trupia@cbap.cz

———————————————————————————————————————————————————

PR Manager – Igor Suvorov:

Igor Suvorov is a Russian graduate of the Bachelor’s degree in International Relations at the Faculty of Arts, UWB in Pilsen. He has written a series of publications and researches (concerning migration and international relations), and participated in the preparation of reporting on the illegal export of Czech weapons to problem regions for Amnesty International. At the same time, he dealt with the issue of political repression in the USSR and human rights. Last but not least, he deals with the integration of foreigners, social inclusion and youth-working. He speaks Russian, Czech, Polish, German and English. Within CBAP, he deals with issues of Russia and its involvement in the Western Balkans and CBAP’s external communication and PR marketing.

contact: Igor.suvorov@cbap.cz

———————————————————————————————————————————————————

Senior Research fellows:

Kristína Lehutová

Kristína Lehutová is a graduate of Charles University in the Master’s degree in Security Studies. In her dissertation entitled „Securitization of Education in Contemporary Europe“, she focused on the topics of radicalization and extremism. At CBAP she currently focuses on the Western Balkans. Her other interests include energy and cybersecurity. Proficiency in English and basics of French and Russian.

Lenka Martínková

Lenka Martínková is a graduate of a Master’s Degree in International Relations at Masaryk University. She has completed an internship in Czech Liaison Office for Research, Development, and Innovation in Brussels in 2017. Lenka is focused on Middle East affairs, with special emphasis on Saudi Arabia and Syria, foreign policy, and conflict studies. Lenka speaks French and studies the Arabic language.

Junior Research fellows:

Victoria Chumenko

Victoria Chumenko is an MA student majoring in Security, Intelligence and Strategic Studies (the University of Glasgow, Dublin City University and Charles University, Erasmus Mundus Scholar). Previously she completed an internship at the Parliament of Canada and worked in international organisations and NGOs.

Luca Dilda

Luca Dilda is a young professional that holds a Bachelor’s in International Studies, Development and Cooperation from the University of Turin. His passion and interest in international relations and security led him to Brussels, where he earned a Master’s degree in International Conflict and Security with Political Strategy and Communication from the Brussels School of International Studies. Before joining the CSAP team, he did an internship in an NGO engaged in the promotion of human rights and democracy in the Gulf region.

Alice Griffon

Alice Griffon graduated in 2018 from the Master Program of Law of State Rebuilding in Post-Conflict Environment in Aix-Marseille University (France). After working for non-governmental organisations in different countries, including Ukraine and Armenia, she developed an interest for Eastern Europe and the Caucasus region. Her work is mainly dedicated to human rights, transitional justice and democratic transitions.